Thông tin liên hệ

Địa Chỉ

70/2 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại

028 3885 9638

Email

dotresourcesltd@gmail.com

Liên hệ ngay với DOT Resources Ltd